© 2019 by Astrid & Lovisa

Sessions & Treatments

Individuell vägledning med Lovisa                                     1 h / 800 sek

Individuell vägledning med Lovisa                                     1 h / 800 sek

 

Individuell coaching/vägledning fokuserar på personlig utveckling; vikten av utvecklas till ditt största jag men även på hur du hanterar dina utmaningar i livet.

Min förhoppning är att du under våra samtal skall få djupa insikter som leder dig fram till din sanning om hur du vill leva ditt största liv. 

För att få ut maximalt av vår samtal, ger jag dig nycklar och verktyg som vi tillsammans följer upp! Du behöver skapa rutiner för att dagligen göra det vi talat om. 

Den stora förändringen sker då du implementerar de vi talat om i ditt dagliga liv. På så sätt påskyndas din egen process! Då vi skapar nya vanor, är det ofta till hjälp att ha en annan person som följer upp och checkar av att vi gör det vi behöver för att komma framåt på vår egen väg.

 

Jag finns här för dig och kan jag erbjuda dig

följande alternativ:

Samtal som sker per telefon eller Skype, samt text / email-interaktioner. Ett samtal är ca: 60 Min

 

1 samtal -  800:- 

3 samtal - 2000:-

6 samtal - 3850:-  

För mer info besök: www.lovisadyner.com

 

Individuell Coaching med Astrid                                     1 h / 800 sek

Om allt var möjligt, vad skulle du då göra?

Jag vågar påstå att allt är möjligt och att vi kan skapa det liv vi drömmer om!

I vardagsstressen kan vi ibland ha svårt att själva stanna upp och reflektera över hur vi egentligen mår, hur vi tar hand om oss själv och vart vi är på väg. Ibland ser vi inte himlen för alla molnen.

När du vill utvecklas, behöver du veta vad du vill och kanske behöver du hjälp att staka ut vägen dit. 

Jag har ett coachande förhållningssätt i mina samtal, vilket innebär att jag genom att lyssna och ställa frågor kan hjälpa dig att själv komma till insikt vad du behöver göra för att ta dig framåt mot det du vill uppnå  i livet. 

Under vår samtal kan vi medvetandegöra vad som pågår just nu. Kanske har du fastnat inom något område i ditt liv och vill ha hjälp att komma vidare. Här får du hjälp med att formulera dina mål och blicka inåt, känna efter och upptäcka nya saker om dig själv och dina möjligheter.

Vi identifierar vi vad som hindrar dig från att nå dem i dagsläget och arbetar fram en plan för hur du ska kunna ta dig runt det.

 

I ett samtal får du utrymme att prata om vad du vill och kan känna dig helt trygg. 

​​Samtal som sker på min mottagning på Lidingö eller via skype.

 

Ett samtal är ca: 60 Min

 

1 samtal -  800:- 

3 samtal - 2000:-

6 samtal - 3850:-  

 

För mer info besök: www.amellagrace.se

 

DuAL Inspirital Treatment med

Astrid & Lovisa

Under denna djupt transformerande behandling arbetar Astrid och Lovisa tillsammans på flera plan eller dimensioner; fysiskt, känslomässigt, mentalt och spirituellt, för att rensa, lösa blockeringar, skapa flöde och balansera det som är i obalans.

 

De främsta fysiska behandlingarna är Ansiktszonterapi, Reiki och Chakrabalansering. 

Du är fullt påklädd under behandlingen och ligger bekvämt nedbäddad på en massagebänk.

 

När du kan att landa djupt i dig själv i total avslappning kommer du lättare i kontakt med förträngda känslor och tankar och kan då få hjälp att frigöra dessa. Genom att få hjälp att lösa upp blockeringar och skapa energiflöde i den fysiska kroppen och i dina chakran, kan du lättare bli av med vissa symtom du lever med. Om du lider av stress, ångest, depression, värk, känslomässig blockering, eller en känsla av tomhet, så kan det vara symptom på att du har tappat kraft eller att du har stagnerat i någon aspekt i dig själv. Vi kan bli sjuka, olyckliga eller känna oss vilsna när vi har förlorat vital livskraft eller vår personliga kraft. Livskraften kan lämna oss, ”läcka ut”, när vi är med om en olycka, upplever olika slags trauman eller är med om något oväntat och omtumlande. 

 

Vi kan även förlora kraft i en relation eller jobbsituation som inte gynnar oss, utan istället gör oss orkeslösa eller frustrerade. Vi kan hjälpa dig att ”stänga igen” och samla in din egen energi, så att du kan få förnyad ork och kraft och kan medvetandegöra och komma till klarhet i hur du ska ta dig an dina utmaningar i livet.

 

Kanske har du blivit hindrad från att leva ut vissa aspekter hos dig själv som på så sätt har skapat hämningar och stagnation och sjukdom i kroppen. Eller kanske har du helt enkelt inte haft förmågan att komma i kontakt med dessa delar hos dig själv. Vissa aspekter kan vara extra viktiga att väcka, andra kan behöva särskilt mycket helande om vi blivit sårade eller upplevt ett trauma.

 

Vi strävar efter att väcka din andliga, spirituella aspekt, som är din inre kärna, din själ. Det kan hjälpa dig finna djupare mening och syfte i livet och få ett vidare perspektiv.

 

Det finns inte något sätt som är det enda rätta i denna uppvaknings- och helandeprocess. Vi är alla olika och följer vår egen unika väg och det kan ta olika tid. Vi kan väcka och utveckla de fyra nivåerna i vilken ordning som helst, eller alla på en och samma gång. Under behandlingen kommer det falla sig naturligt vilken aspekt som det det är menat att vi ska fokusera på. Vi arbetar intuitivt och genom vägledning och Lovisa kommer även dela med sig av de budskap som kommer upp under behandlingen. 

Behandlingen är ca 2 timmar och individuellt anpassad för just dig.

Våra mottagningar är på Lidingö eller i Vallentuna.

Investering: 2200Kr 

 
IMG_0014.jpg

Grundare Inspirital Academy

Ceritified Law of Attraction Coach

www.lovisadyner.com

Reiki Master & Intuitiv vägledare

Lovisa Dynér

46468155_10156978192609783_1926828135504

Grundare Inspirital Academy

Driver Amellagrace - Heart, Mind & Face

Certified Life Coach

www.amellagrace.se

Ansiktszonterapeut & Life Coach

Astrid Mellgren

Book a session

For Readings and Consultations